Den otevřených dveří pro zájemce o II. stupeň ZŠ v budově Uhelný trh