Dopis starosty MČ Praha 1a místostarostky pro školství rodičům