Důležité termíny

INFORMACE pro šk. rok 2016/17

Školní rok začíná 1. 9. 2016 a končí 30. 6. 2017.

Termíny vedlejších prázdnin:

podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2016

vánoční prázdniny 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017

pololetní prázdniny 3. 2. 2017

jarní prázdniny 13. 3. 2017 – 17. 3. 2017

velikonoční prázdniny 13. 4. 2017

Termíny dnů ředitelského volna: 24. a 25. 10. 2016, 18. 11. 2016 a další budou včas upřesněny dle potřeb školy

Setkání s rodiči žáků:

Čt 1. 9. 2016 třídní schůzky 1. tříd, 3. tříd jazykových a 5.D hned po slavnostním zahájení školního roku v místě výuky

Po 5. 9. 2016 třídní schůzky 6. tříd od 18 hodin – budova Uhelný trh

Po 3. 10. 2016 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 4. 10. 2016 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 9. 1. 2017 konzultační hodiny od 18 hodin - budova Uhelný trh

Út 10. 1. 2017 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 3. 4. 2017 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 4. 4. 2017 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 29. 5. 2017 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 30. 5. 2017 konzultační hodiny od 18 hodin – budova Vojtěšská.

Konzultační hodiny mohou být na základě rozhodnutí třídního učitele nahrazeny třídními schůzkami.

Další plánované akce školy:

13. - 16. 9. 2016 adaptační kurz 6. ročníku

19. - 23. 9. 2016 zájezd Sebnitz - Německo

26. 9. 2016 Evropský den jazyků

Říjen 2016 Nonstopčtení

11. - 20. 10. 2016 výměnný zájezd do Saint Germain-en-Laye - Francie

15. – 22. 10. 2016 zájezd do Anglie

17. - 21. 10. 2016 výměnný zájezd do Ebern - Německo

Listopad 2016 Příběhy bezpráví

7. 12. 2016 Vánoční trhy

16. - 21. 12. 2016 Vánoční turnaj

26. 1. 2017 Společenský večer školy

10. – 17. 2. 2017 lyžařský výcvik 8. tříd

7. 3. 2017 Uhelné jaro - školní koncert

24. – 31. 3. příjezd korespondentů z Nimes – Francie

31. 3. 2017 Noc s Andersenem

19. – 26. 4. 2017 příjezd korespondentů ze Saint Germain-en-Laye - Francie

Duben 2017 korespondenti z Ebern – Německo v Praze

8. – 18. 5. 2017 výměnný zájezd do Nimes – Francie

31. 5. 2017 společný večer žáků a rodičů – Lípa

5. – 9. 6. 2017 vodácký kurz pro 9. ročník

27. 6. 2017 Filmový trhák

Termín zápisu a přijímacích zkoušek do naší školy:

18. 4. 2017 od 9 hod. přijímací řízení do 3. ročníku zaměření na cizí jazyky – v budově Vojtěšská

18. 4. 2017 od 8 hod. přijímací řízení do 3. ročníku zaměření na přírodovědné předměty – v budově Uhelný trh

25. 4. 2017 od 14 do 17:30 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská

26. 4. 2017 od 14 do 16 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská

23. 5. 2017 od 8 hod. přijímací řízení do 6. třídy zaměření na cizí jazyky – v budově Uhelný trh

25. 5. 2017 od 8 hod. přijímací řízení do 6. třídy zaměření na přírodovědné předměty – v budově Uhelný trh

Dny otevřených dveří:

pro zájemce o I. stupeň školy 21. 3. 2017  od 8 do 11:45  - v budově Vojtěšská 

pro zájemce o II. stupeň školy 10. 5. 2017 od 8 do 13:30 hod. - v budově Uhelný trh

Konzultace ředitele školy:

Každé pondělí:

14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy

15 - 16 hod. pro rodiče žáků

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh:

Každé pondělí 14 – 16 hod.

Konzultace učitelů s rodiči žáků:

Konzultace učitelů v budově Vojtěšská: 2. 11., 7. 12. a 1. 3. v době od 14 do 15 hodin, popř. i po dohodě s vyučujícím. Kontakty najdete na webových stránkách nebo v ŽK.

Konzultace učitelů v budově Uhelný trh: 2. 11., 7. 12. a 1. 3. v době od 17 do 18 hodin, popř. i po dohodě s vyučujícím. Kontakty najdete na webových stránkách nebo v ŽK

V Praze dne 1. 9. 2016          Petr Tlustý, ředitel