Důležité termíny

 

 

INFORMACE pro šk. rok 2021/2022

Školní rok začíná 1. 9. 2021 a končí 30. 6. 2022.

Termíny vedlejších prázdnin

podzimní prázdniny 27. a 29. 10. 2021

vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

pololetní prázdniny 4. 2. 2022

jarní prázdniny 7. - 13. 3. 2022

velikonoční prázdniny 14. 4. 2022.

Termíny dnů ředitelského volna 25. a 26. 10. 2021, 11 . - 13. 4. 2022

Konzultace s rodiči žáků

St 1. 9. 2021 1. ročník, hned po přivítání prvňáčků (cca 9:30), prosíme s rouškami

St 1. 9. 2021 18:00 3. ročník, prosíme s rouškami

St 1. 9. 2021 18:00 7.B, prosíme s rouškami

Po 6. 9. 2021 18:00 5. ročník, prosíme s rouškami

Po 11. 10. 2021 18:00 - 19:00 5. - 9. ročník

Út 12. 10. 2021 18:00 - 19:00 1. - 4. ročník

Po 10. 1. 2022 18:00 - 19:00 5. - 9. ročník

Út 11. 1. 2022 18:00 - 19:00 1. - 4. ročník

Po 28. 3. 2022 18:00 - 19:00 5. - 9. ročník

Út 29. 3. 2022 18:00 - 19:00 1. - 4. ročník

Po 30. 5. 2022 18:00 - 19:00 5. - 9. ročník

Út 31. 5. 2022 18:00 - 19:00 1. - 4. ročník

Další akce školy, které, pokud se budou konat (o jejich konání rozhodne ředitel školy v závislosti na epidemiologické situaci), budou se konat v termínu

17. 5. 2022 Společenský večer školy

12. - 19. 2. 2022 lyžařský výcvik 8.A, 8.D

25 . 2. - 4. 3. 2022 lyžařský výcvik 8.B, 8.C

Termín zápisu a přijímacích zkoušek do naší školy

5. 4. 2022 od 14 do 17:30 zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská (v případě příznivé epidemiologické situace)

6. 4. 2022 od 14 do 16 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků v budově Vojtěšská (v případě příznivé epidemiologické situace)

26. 4. 2022 od 9 hod. přijímací řízení do 3. třídy se zaměřením na matematiku nebo na cizí jazyky v bodově Vojtěšská

11. 5. 2022 přijímací řízení do 6. třídy se zaměřením na cizí jazyky v budově Uhelný trh

12. 5. 2022 přijímací řízení do 6. třídy se zaměřením na na matematiku v budově Uhelný trh

Konzultace ředitele školynejlépe po předchozí domluvě 731 491 458 nebo reditel@branajazyku.cz

Každé pondělí: 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy, 15 - 16 hod. pro rodiče žáků

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh Mgr. Diany Dvořákové

Každé úterý 13 - 14 hod., nejlépe po předchozí domluvě 777 353 562 nebo diana.dvorakova@branajazyku.cz

Konzultační hodiny školní psycholožky Mgr. Šárky Gabrielové

v budově Uhelný trh v pondělí a ve středu od 8 do 9 hod. a od 12 do 14 hod., v pátek  od 8 do 9 hod. a od 11 do 13 hod.

v budově Vojtěšská v úterý a ve čtvrtek od 8 do 9 hod. a od 10 do 13 hod.

Na konzultaci je třeba se objednat telefonicky 771 132 306 nebo na sarka.gabrielova@branajazyku.

Konzultace učitelů s rodiči žáků

S vyučujícími lze konzultovat i mimo termíny pevně stanovených konzultací, vždy po předchozí domluvě: emailová adresa: jmeno.prijmeni@branajazyku.cz telefon do sborovny na Uhelném trhu: 739 473 025, telefon do sborovny ve Vojtěšské:  739 473 040.

Pedagogické rady

1. 9. 2021 úvodní ve 12 hod., budova Uhelný trh

24. 11. 2021 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská 1.p., učebna se stupni

26. 1. 2022 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

27. 4. 2022 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská,1.p., učebna se stupni

22. 6. 2022 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

30. 6. 2022 závěrečná v 11 hod., budova Uhelný trh

 

V Praze dne 26. 8. 2021      Petr Tlustý, ředitel školy