FAQ

Vydávání obědů distančně vzdělávaným žákům

Vydávání obědů distančně vzdělávaným žákům v budově Uhelný trh je zásadně v době od 14 do 14:30 hod. Do školní jídelny prosím vstupujte vedelejším vchodem (ne přes školu!).

Jak zapsat dítě do školy

Spolu s dítětem je třeba se dostavit 18. 1. 2016 v době od 14 do 17:30 hod. nebo 19. 1. 2016 v době od 14 do 16 hod. do zvolené budovy školy (zápis se koná v obou budovách školy - Vojtěšská 13, Uhelný trh 4, Praha 1), s sebou přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (tu lze vyplnit i na místě v době zápisu).

Těšíme se na vás!

Jak se přihlásit na kroužky

Na kroužky se dá přihlásit na www.branajazyku.cz/krouzky.

Jak potvrdit nástup dítěte do 1. třídy

Do 19. 2. 2016 napsat na prihlasky@branajazyků potvrzení o rozhodnutí, že dítě ve školním roce 2016/2017 nastoupí do 1. třídy naší školy.