Granty

Děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy za přiznání grantů: 

Český jazyk pro cizince z třetích zemí