Informační schůzka s ředitelem školy pro zájemce o II. stupeň v budově Uhelný trh