Jak zapsat dítě do školy

Spolu s dítětem je třeba se dostavit 18. 1. 2016 v době od 14 do 17:30 hod. nebo 19. 1. 2016 v době od 14 do 16 hod. do zvolené budovy školy (zápis se koná v obou budovách školy - Vojtěšská 13, Uhelný trh 4, Praha 1), s sebou přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (tu lze vyplnit i na místě v době zápisu).

Těšíme se na vás!