Klub přátel školy

Na této záložce jsou uveřejňovány informace týkající se Klubu přátel školy při ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky sdružující všechny původní třídy ZŠ Uhelný trh.

Co je Klub přátel školy.

Formulář pro příspěvek na akce.