Konzultační hodiny učitelů | Brána jazyků

Konzultační hodiny učitelů

Konzultace ředitele školy   reditel@branajazyku.cz                 

Každé pondělí: 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy      

                       15 - 16 hod. pro rodiče žáků 

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh   ivana.limburska@branajazyku.cz

Každé pondělí 14 – 16 hod.  

Konzultace školní psycholožky   jana.plzakova@branajazyku.cz

V budově Uhelný trh každé pondělí a úterý 10 - 17,

v budově Vojtěšská každou středu 10 - 16.

Termíny třídních schůzek a konzultací