Podávání přihlášek na střední školy

Aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022)

Termíny jednotných zkoušek pro školní rok 2021/22

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání – legislativa a další předpisy

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sportovní přípravou

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Přihlášky tiskneme přímo ze skolaonline.cz, obracejte se prosím na paní zástupkyni Limburskou

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání - CERMAT

Inspiraci při výběru střední školy můžete hledat na http://www.infoabsolvent.cz/

                                                                         http://www.seznamskol.eu/

Seznam škol pořádajících 2. kolo přijímacího řízení

Jak může vypadat odvolání proti nepřijetí  varianta 1   varianta 2

Přehled volných míst na uměleckých školách v Praze

Dny otevřených dveří: 

Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12, 116 28  Praha 1 

Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10

Čt. 11. 2. 2021 od 16:00 a od 17:00 SPŠS Betlémská 4, Praha 1

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská 298/217a, Praha 5:

Přímý odkaz na den otevřených dveří: 

Den otevřených dveří 16. 1. 2021 od 9:00

https://us04web.zoom.us/j/9782080739?pwd=WUVkb2dmeWhjYzhEM3RBTWZGL2lWZz09

Meeting ID: 978 208 0739

Passcode: 670737 

Den otevřených dveří 16. 1. 2021 od 10:00

https://us04web.zoom.us/j/9782080739?pwd=WUVkb2dmeWhjYzhEM3RBTWZGL2lWZz09

Meeting ID: 978 208 0739

Passcode: 670737

Gymnázium Botičská