Příběhy bezpráví

9. třídy a Příběhy bezpráví s paní Evou Joachimovou.