Přijímací řízení do 3. tříd s rozšířenou výukou matematiky v budově Uhelný trh