Přijímací řízení do 3. třídy s rozšířenou výukou matematiky v budově Uhelný trh