Přijímací řízení do 6. tříd s rozšířenou výukou matematiky v budově Uhelný trh