Přijímací zkoušky do 6. třídy s rošířenou výukou cizích jazyků v budově Uhelný trh