Přijímací zkoušky do 6. třídy s rošířenou výukou matematiky v budově Uhelný trh