Sdružení rodičů a přátel školy

Na této záložce jsou uveřejňovány informace týkající se Srdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.

Formulář na čerpání příspěvků obecný
Formulář na čerpání příspěvků na zahr.zájezd ad.  

Zápisy ze schůzí SRPŠ jsou k nahlédnutí u jednotlivých třídních důvěrníků