Zahájení výstavy

Zveme vás na zahájení výstavy Jindry Vikové "Zvířata a lidé" a Pavla Baňky "Rodiče a děti" 13. 11. ve 12 hod. v budově na Uhelném trhu.

Výstava a setkání s autory se uskuteční v duchu komunitně osvětového setkání. Po zahájení proběhne komentovaná prohlídka výstavy a následně beseda s autory. Akce je podpořena z prostředků OP Praha - pól růstu ČR (projekt: Brána porozumění)