Zápis do prvních tříd bude probíhat bez návštěvy školy

Zápis do prvních tříd bude probíhat bez návštěvy školy (pokud jste dostali termín k návštěvě školy, tak ho bohužel nelze využít). Nutnou registraci do skolaonline.cz proveďte prosím do 16. 4. 2021 (bez registrace neobdržíte kód pro zveřejnění výsledku zápisu, vzhledem k GDPR nemůže zveřejňovat seznamy dětí jinak, než prostřednictvím těchto kódů). Do 22. 4. 2021 vás žádáme o doručení vyplněné a podepsané přihlášky k základnímu vzdělávání, kopii/skenu rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce elektronicky na zastupkyne.vojtesska@volny.cz, poštou na adresu Uhelný trh 4, 110 00 Praha 1 nebo osobně na jednu z vrátnic školy (Uhelný trh 4, Vojtěšská 13) ve všední dny mezi 9 a 13 hod. Protože se děti nemohou podívat do školy osobně, přijměte alespoň naši videopozvánku.