Aktuality

Testování před přijímacími zkouškami na střední školy

Testování před přijímacími zkouškami na střední školy bude v naší škole probíhat v případě prezenční výuky ve čtvrtek 29. 4. 2021, v případě distanční výuky budete o termínu možnosti nechat se otestovat v naší škole informováni na našich webových stránkách.

Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy

Pozor, osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Zápis do prvních tříd bude probíhat bez návštěvy školy

Zápis do prvních tříd bude probíhat bez návštěvy školy (pokud jste dostali termín k návštěvě školy, tak ho bohužel nelze využít). Nutnou registraci do skolaonline.cz proveďte prosím do 16. 4. 2021 (bez registrace neobdržíte kód pro zveřejnění výsledku zápisu, vzhledem k GDPR nemůže zveřejňovat seznamy dětí jinak, než prostřednictvím těchto kódů). Do 22. 4. 2021 vás žádáme o doručení vyplněné a podepsané přihlášky k základnímu vzdělávání, kopii/skenu rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce elektronicky na zastupkyne.vojtesska@volny.cz, poštou na adresu Uhelný trh 4, 110 00 Praha 1 nebo osobně na jednu z vrátnic školy (Uhelný trh 4, Vojtěšská 13) ve všední dny mezi 9 a 13 hod. Protože se děti nemohou podívat do školy osobně, přijměte alespoň naši videopozvánku.

MČ Praha 1 zve na webseminář

Přijměte pozvání MČ Prahy 1 na webináře pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II): Webinář sdílení praxe s výukou v online prostředí 18. 3. 2021 a Webinář zpětná vazba a hodnocení v distanční výuce 29. 3. 2021. Na webináře není potřeba se předem registrovat.

MŠMT Úprava termínu jednotné přijímací zkoušky

Věnujte prosím pozornost informaci MŠMT o Úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky. Doporučujeme rovněž sledovat webové stránky středních škol, na které jste podali přihlášky.

Distanční výuka pokračuje, i pro 1. a 2. třídy

Vážení rodiče, oznamujeme vám, že od 1. 3. 2021 do odvolání je škola uzavřena. Všichni žáci mají povinné distanční vzdělávání.

Zemřela Vladana Mališová

Zemřela Vladana Mališová (1927-2021), naše dlouholetá kolegyně a učitelka francouzského jazyka. Věnujte jí, prosím, vzpomínku. Nekrolog Petr Janyška:Učitel, který vás ovlivní na celý život

Stránky